Om företaget

kla%cc%88dka%cc%88llaren-660x154

Klädkällarens historia

Allt började med att Eivor och Jim Blom 1969 startade butiken Klädkällaren i en f.d. lanthandelskällare belägen i Björsared utanför Göteborg. 1976 var hela lanthandelshuset för trångt och ett nybygge startades vid Hjällbo intill riksväg 45. Därefter har lokalerna byggts ut i flera omgångar. Sedan 1995 driver dottern Marie Blohm och Peter Lindberg företaget vidare. I februari 2013 flyttade Klädkällaren sin verksamhet 10 km norrut vid E45 mellan Bohus och Nödinge. Varuhuset är 7000m². Vi kan nu erbjuda en större butikslokal med ett bredare sortiment i en ljus och trevlig miljö.

3002
Klädkällaren startade i Björsared 1969.
300
Invigning i Angered/Hjällbo 1976.

Historien om Stora Viken

Stora Viken blev ett industriområde där bland annat låsbara tanklock och Ledulampan tillverkades. Sista lampan lämnade fabriken 1995.

Stora Viken blev ett industriområde där bland annat låsbara tanklock och Ledulampan tillverkades.  Sista lampan lämnade fabriken 1995.

Åren har gått sedan Klädkällaren öppnade sin första butik i en källarlokal i Björsared.
1976 gick flyttlasset till Angered där verksamheten har utvecklats positivt.
En utbyggnad i befintligt läge visade sig omöjlig varför en ometablering i Stora Viken Bohus blev aktuellt.

Därför tog Marie Blohm och Peter Lindberg beslutet att förvärva fastigheten i Stora Viken redan 2003. Det stundade en större väg- och järnvägsutbyggnad och att flytta verksamheten innan detta var klart ansågs mindre begåvat. Det behövdes dessutom tid för planering för det som skulle bli något helt nytt, även om det mesta redan har hänt på de historiska markerna runt Stora Viken.
De äldsta fynden härstammar från de allra första bosättningarna i området, från stenåldern cirka 4000 år före kristus. Fynden består av mer än 6000 flintföremål i form av yxor, knivar och pilsptesar med mera. Det som arkeologerna anser vara mest intressant med fynden är att föremålen med stor sannolikhet har tillverkats på platsen.
Stora Viken är en mycket gammal egendom. Den först kände ägaren var ”Thor i Viken” som ägde godset i mitten av 1500-talet.
Under kung Karl XI blev egendomen år 1680 indragen till staten och kom då att benämnas ”kronogård” och ingick i landshövdingarnas för Älvsborgs län domäner. Ägandeförhållandena under 1700-talets senare del är något oklara. I en del handlingar anges att egendomen varit utarrenderad. I andra handlingar däremot står namngivna personer som ägare.

Kungälvsbagarn
En av de som nämns som ägare under 1770-talet är Kungälvsbagaren Sven Wettling. Efter hans död 1774 övertogs gården av hans änka Christina Hising. Hon testamenterade vid sin död 1779 delar av egendomen till sin syster och systerson samt till sin vid 60 års ålder tilltänkte tredje make, Lars Friberg. Något giftermål kom dock aldrig till stånd och testamentet var förenat med hårda förbehåll. Hon ställde bland annat som villkor att Friberg inte skulle ingå äktenskap med jungfrun Caisa Lindberg och att han inte skulle leva ett sådant oanständigt leverne att han anmäldes inför kyrkoherden. Lars Friberg sålde år 1784 egendomen till kommissarie Casper Gråberg från Marstrand. Postinspektören Carl f Norberg tog över egendomen 1820 och sedan dess är ägarförhållandena åter kända, men ägarbytena blev fortsatt täta.

Arvid Eriksson
År 1880 förvärvade handlaren Arvid Eriksson sr Stora Viken och vid sin död 1904 överläts den till sonen Arvid Eriksson jr. Han sålde den senare till sin svåger Carl Brusewitz som vid sin bortgång 1925 överlät den till änkan Anna Brusewitz. Under familjerna Eriksson och Brusewitz har det från 1880- och till 1920-talet bedrivits ett framgångsrikt tegelbruk.
Köpman Aron Olsson tog över egendomen 1938, men sålde den vidare till Oscar Wallmark tio år senare. Samtidigt skedde då en avstyckning av marken genom att kommunen köpte all mark mellan riksvägen och Göta älv. Oscar Wallmark lät bygga en fabriksbyggnad som tillverkade låsbara tanklock till bilar och senare även skrivbordslampor, den så kallade Ledulampan. Efter Wallmark har det varit flera olika ägare av det bolag som drev tillverkningen och ägde fastigheterna. År 1987 sålde de dåvarande ägarna till Ledu AB till Finanabolaget Nyckeln för att sedan hyra tillbaka hela anläggningen. Nyckeln som under en tid var ett stort fastighets- och finansbolag i Sverige gick i början av 1990-talet i konkurs till följd aav att en av deras stora låntagare ej kunde betala sin ränta. Denna konkurs blev det egentliga startskottet för fastighets- och bankkrisen i Sverige under tidigt 1990-tal.
I samband med avvecklingen av Nyckelns konkursbo köptes fastigheten av det kommunala bostadsbolaget Alebyggen 1995. Det var då känt att den lamptillverkning som fortfarande drevs, nu med norska ägare, skulle avvecklas samma sommar. Syftet med Alebyggens köp var att genom uthyrning eller försäljning åter få igång industriell verksamhet i Stora Viken.
2003 förvärvade Marie och Peter egendomen och efter 10 års planering öppnade Klädkällaren ett nytt lågprisvaruhus. Bandet klipptes den 27 februari 2013. Ett nytt kapitel i Stora Vikens historia har därmed precis påbörjats. Industriområdet har nu blivit en handelsplats.