Vårt engagemang

I alla tider av verksamhet har Klädkällaren stöttat olika organisationer som gör vårt samhälle till en bättre plats att leva på.

Vi anser att alla barn och ungdomar ska ha rätt till de bästa förutsättningarna för att kunna idrotta.  Därför lägger vi betydande engagemang i våra lokala föreningar som satsar på sina barn- och ungdomsverksamheter.

Nedan finner du våra aktiva samarbeten.

           

Förutom idrottsföreningar stöds även ideella föreningar som verkar med närhet till vårt Göteborgsområde. Nedan finner du ett aktivt samarbete för ett mer humant och varmt Göteborg.

Engagemangsförfrågningar gällande Idrottsföreningar beslutas 31/10 – 20/12 för kommande kalenderår. Övriga förfrågningar sker på löpande basis. Svar på en eventuell förfrågan behandlas vanligtvis inom en vecka.

Om du och din organisation eller förening vill komma i kontakt med oss:

Maila till johan@kladkallaren.se